Pentru Parohia “Fericitul Ieremia Valahul” din Năvodari, duminică, 27 octombrie 2019, a fost o nouă Sărbătoare a Rusaliilor, când cei 18 copii şi adolescenţi, uniţi în rugăciune la Sfânta Liturghie, împreună cu ÎPS Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit Romano-Catolic de Bucureşti, cu preoţii Ionel Pojum, Nicolaie Farcaş, Francisc Ungureanu, Ion M. Solomon – paroh, Bogdan Băieş SDB – care a stat la scaunul de spovadă, diaconul Alexandru Abadi, şi cu întreaga comunitate, l-au primit pe Duhul Sfânt cu darurile sale, în Sacramentul Sfântului Mir.

Înainte de Sfânta Liturghie de la ora 11, Înalt Preasfinţitul Ioan Robu a fost aşteptat şi întâmpinat la casa parohială de părintele paroh Ion M. Solomon, de către candidaţii pentru Mir, împreună cu naşii lor, după care au plecat în procesiune către biserică, unde o mare mulţime de credincioşi aştepta cu bucurie şi credinţă vie celebrarea euharistică şi conferirea Mirului. La începutul Sfintei Liturghii, Dominic Bardaş, unul dintre candidaţii pentru Mir, în numele tuturor, adresându-se Înaltpreasfinţitului, a spus: “Înaltpreasfinţite Ioan Robu, aşa cum apostolii s-au pregătit cu multă nerăbdare pentru primirea Mângâietorului promis de Isus Cristos, la fel şi noi, în aceste zile, ne-am pregătit prin cateheză şi rugăciune pentru a-l primi pe Duhul Sfânt, dar şi dătător de daruri. Vă mulţumim că aţi binevoit să veniţi în mijlocul nostru şi, prin impunerea mâinilor Excelenţei voastre, să ni-l dăruiţi pe Duhul Sfânt, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat.”

În timpul Sfintei Liturghii, copiii şi adolescenţii, însoţiţi de întreaga comunitate, l-au invocat prin rugăciuni şi cântece pe Duhul Sfânt, Domnul şi de viaţă dătătorul. Trei dintre ei au citit lecturile şi au cântat psalmul, iar părintele diacon Alexandru a proclamat Evanghelia. Apoi părintele paroh i-a prezentat, rând pe rând, Înaltpreasfinţitului pe toţi candidaţii pentru Mir. La predică, ÎPS Ioan a scos în evidenţă importanţa acestui moment pentru cei care îl primesc pe Duhul Sfânt în Sacramentul Sfântului Mir, dar şi pentru întreaga comunitate catolică a credincioşilor din Năvodari, care trebuie să se concretizeze într-o angajare de trăire matură şi responsabilă a credinţei primite la Botez, a credinţei creştine. Acest lucru înseamnă să fim conştienţi de darul lui Dumnezeu, de faptul că deşi trăim în lume, acolo unde ne aflăm fiecare, la şcoală, la serviciu, pe stradă, etc., în cuvintele şi faptele noastre, să nu urmăm calea lumii, a păcatului, ci calea Duhului Sfânt, calea iubirii de Dumnezeu şi de aproapele. „Și, dacă doriţi ca Duhul Sfânt să vă umple şi călăuzească în viaţă – a spus Excelența Sa adresându-se în mod special candidaţilor pentru Mir, dar şi întregii comunităţi -, să vă străduiţi să practicaţi sacramentele, mai ales să participaţi în fiecare duminică la Sfânta Liturghie, să vă spovediţi şi să vă împărtăşiţi”.

După predică, a început ritualul administrării Mirului: cu lumânările aprinse în mână, candidaţii la Mir şi-au reînnoit făgăduinţele de la Botez, iar Înaltpreasfinţitul, împreună cu ceilalţi preoţi, și-au impus mâinile asupra lor, invocând coborârea Duhului Sfânt. Înaltpreasfinţitul, cu vârful degetului mare al mâinii drepte înmuiat în crismă, a făcut apoi semnul crucii pe fruntea fiecărui candidat la Mir. Noii miruiţi au adus apoi la altar darurile pentru Ofertoriu, şi, împreună cu naşii, părinţii şi alţi credincioşi l-au primit pe Isus Cristos în Sfânta Împărtăşanie.

La sfârşitul Liturghiei, Francesco Strazzcappa, unul dintre noii miruiţi, a spus: “Înaltpreasfinţite Ioan Robu, astăzi când bucuria noastră este nespus de mare, îl rugăm pe Duhul Sfânt să rămână mereu în inimile noastre şi să ne ajute să ne trăim cu adevărat credinţa pentru a fi astfel adevăraţi fii ai Bisericii, care-şi trăiesc, îşi apără şi îşi mărturisesc credinţa. Vă mulţumim şi Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru bucuria ce ne-aţi făcut-o astăzi.” Apoi, părintele paroh Ion M. Solomon i-a mulţumit lui Dumnezeu pentru că, prin intermediul Înaltpreasfinţitului Ioan,  l-a dăruit pe Duhul Sfânt celor 18 copii şi adolescenţi ai comunităţii. “Şi – a mai spus părintele -, întrucât peste câteva zile, pe 6 noiembrie, Înaltpreasfinţitul îşi sărbătoreşte ziua de naştere, aniversarea a 75 ani de viaţă, îl însoţim cu rugăciunea şi preţuirea noastră, şi îi dorim cu toţii La mulţi ani fericiţi şi binecuvântaţi de Domnul!” Toţi cei prezenţi i-au cântat apoi Înalţpreasfinţitului La mulţi ani! După ce a mulţumit, Excelenţa Sa a încheiat Liturghia cu binecuvântarea tuturor participanţilor la această măreaţă sărbătoare a Mirului.

După Sfânta Liturghie, cei miruiţi, împreună cu Înaltpreasfinţitul şi cu preoţii au făcut fotografii de grup în faţa altarului din biserică, care să le amintească de frumoasa şi înălţătoarea sărbătoare a Tainei Sfântului Mir, şi au  plecat în procesiune spre casa parohială, unde au primit Amintirea de la Confirmaţiune şi un mic cadou care a conţinut şi cărticica despre Fericitul Vladimir Ghika, “Prinţul cerşetor de iubire pentru Cristos”. Ne rugăm ca Sacramentul Sfântului Mir pe care l-au primit cei 18 copii şi adolescenţi, să aducă roade bogate în viaţa lor, iar pe noi toţi să ne întărească şi să ne însufleţească în a ne trăi chemarea pe care am primit-o fiecare.

Pr. Ion M. Solomon