ÎPS Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit al Arhidiecezei Romano-Catolice de București, a împlinit miercuri, 6 noiembrie 2019, vârsta de 75 de ani. Conform normelor bisericești în vigoare [Codul de Drept Canonic], la împlinirea vârstei de 75 de ani, fiecare episcop diecezan  îi înaintează Sfântului Părinte o scrisoare prin care renunţă la oficiu. În mod firesc, și ÎPS Ioan i-a trimis Sfântului Părinte Papa Francisc, prin intermediul Nunțiaturii Apostolice în România, o astfel de scrisoare.

Acceptarea renunţării unui episcop la conducerea diecezei și numirea unui episcop nou îi sunt rezervate Sfântului Părinte. Până la acceptarea cererii de renunţare, episcopul diecezan rămâne în funcție, cu toate obligațiile și drepturile ce îi revin. Prin urmare, ÎPS Ioan Robu rămâne Arhiepiscop Mitropolit al Arhidiecezei Romano-Catolice de București și președinte al Conferinței Episcopilor catolici din România.