ÎPS Aurel Percă a luat în posesie canonică

Arhidieceza Romano-Catolică de Bucureşti

Decret al Sfântului Părinte Papa Francisc

FRANCISC EPISCOP, SLUJITORUL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU

Venerabilului Frate AUREL PERCĂ, până acum Episcop titular de Mauriana și Auxiliar al diecezei de Iași, constituit Arhiepiscop Mitropolit de București, sănătate și Binecuvântare Apostolică.
Dorind tuturor popoarelor și oamenilor pace adevărată din cer și iubire curată în Domnul, fiind noi rânduiți în misiunea Sfântului Petru ca să cârmuim mersul întregii Biserici, ne străduim cu deosebită grijă să punem Păstori capabili în fruntea fiecărei circumscripții catolice.
Citește mai mult…

SCRIBERE EST AGERE.  Această maximă juridică descrie foarte bine ceea ce a avut loc în ultimul an în Arhidieceza Romano-Catolică de București (ARCB). Mai concret, ÎPS Ioan Robu, conform normelor de Drept canonic, i-a scris o scrisoare Sfântului Părinte Papa Francisc, înainte de împlinirea vârstei de 75 de ani, în care i-a adus la cunoștință Sanctităţii Sale că urmează să împlinească această vârstă și că, așa cum prescrie canonul 401, § 1, își prezintă renunțarea la oficiul de Arhiepiscop Mitropolit de București.
Pr. EDUARD GIURGI, Vicar judecătoresc al ARCB şi profesor de Drept Canonic la Facultatea de Teologie Catolică (Universitatea din București), explică ce spune legea canonică, ce se întâmplă în Arhidieceză pe perioada de interimat, ce înseamnă luarea în primire canonică a Arhidiecezei şi ce se întâmplă cu ÎPS Ioan Robu după 11 ianuarie 2020.

blank
Ce spune legea canonică

Legea canonică din canonul 401, § 1 are la bază învățătura Conciliului Vatican II, care în decretul privind misiunea pastorală a episcopilor în Biserică, Christus Dominus, la numărul 21 spune că episcopii diecezani „sunt rugați stăruitor să-și dea demisia din funcție, din proprie inițiativă” dacă din cauza vârstei nu-și mai pot îndeplini misiunea pastorală față de Poporul lui Dumnezeu pe care îl păstoresc în dieceza ce le-a fost încredințată. Christus Dominus, la numărul 21 nu spune nimic de vârstă la care să se facă renunțarea, dar vorbește numai de episcopii diecezani care, din cauza vârstei, nu-și mai pot îndeplini misiunea pastorală. De asemenea, decretul spune că renunțarea trebuie făcută „autorității competente”.  În schimb, documentul motu proprio de implementare a Decretului Christus Dominus, care are titlul Ecclesiae Sanctae  la I,11 stipulează că toții episcopii diecezani sunt rugați ca la vârsta de 75 de ani să-și prezinte renunțarea la oficiu autorițății competente. Astfel, ceea ce se află în Christus Dominus la numarul 21 și în Ecclesiae Sanctae I,11 a stat la baza canonului 401, § 1 din Codul de Drept Canonic, care spune că episcopul diecezan este rugat ca la împlinirea vârstei de 75 de ani să prezinte renunțarea la oficiul său Sfântului Părinte, iar Sfântul Părinte decide dacă acceptă sau nu renunțarea, bineînțeles analizând toate circumstanțele. Totuși, scaunul de episcop diecezan devine vacant numai în momentul în care renunțarea este acceptată de Sfântul Părinte (vezi canonul 416), așa cum s-a întâmplat în ARCB pe 21 noiembrie, când Sfântul Părinte Papa Francisc i-a acceptat ÎPS Ioan Robu renunțarea la oficiul de Arhiepiscop Mitropolit de București și l-a numit în acest oficiu pe ÎPS Aurel Percă, până atunci Episcop auxiliar la Iași.

Ce se întâmplă în perioada de interimat

Pe data de 21 noiembrie 2019, odată cu acceptarea renunțării la oficiul de Arhiepiscop Mitropolit de București făcută de către Sf. Părinte, ÎPS Ioan Robu i-a încetat oficiul de Arhiepiscop Mitropolit de București, iar acest oficiu este ocupat începând cu această dată de ÎPS Aurel Percă, conform numirii făcute de Sf. Părinte. Însă, legea canonică spune că ÎPS Aurel Percă, deși numit în acest oficiu, nu poate să-și exercite oficiul încredințat până la luarea în primire canonică a arhidiecezei (vezi canonul 382, § 1), care trebuie să aibă loc în decurs de două luni de la primirea documentului de numire în acest oficiu (vezi 382, § 2). În cazul de față, luarea în primire canonică a Arhidiecezei de București de către ÎPS Aurel Percă va avea loc pe data de 11 ianuarie 2020, în cadrul Sfintei Liturghii pontificale de la ora 10:30. Până la această dată, în perioada de interimat, de la numirea în oficiul de Arhiepiscop Mitropolit de București din data de 21 noiembrie 2019 și până la luarea în primire canonică a Arhidiecezei de București care va avea loc pe 11 ianuarie 2020, Sfântul Părinte Papa Francisc l-a numit în oficiul de Administrator Apostolic al Arhidiecezei de București pe ÎPS Ioan Robu, pentru a asigura temporar grija pastorală a Arhidiecezei. Acest lucru arată preocuparea Sfântului Părinte, ca păstor al Bisericii Universale, ca nici o dieceză să nu fie lipsită de grija pastorală a unui păstor în fruntea ei, nici măcar temporar. Titlul de Administrator Apostolic arată că este o numire temporară pentru a asigura administrarea arhidiecezei.

Luare în primire canonică a Arhidiecezei

Conform normelor de Drept canonic, pentru exercitarea oficiului de episcop diecezan, nu este suficientă numirea în acest oficiu de către Sfântul Părinte, dar este necesară consacrarea episcopală, atunci când cel numit nu este episcop și, de asemenea, luarea în primire canonică a diecezei. În cazul de față, întrucât, ÎPS Aurel Percă este deja episcop, pe lângă numirea în oficiul de Arhiepiscop Mitropolit de București, mai are nevoie de luarea în primire canonică a Arhidiecezei de București. Luarea în primire canonică, în conformitate cu doctrina canonică, este un act mixt al persoanei numite în oficiul respectiv și îndeplinirea prevederilor stabilite de legea canonică, adică îndeplinirea formalităților prevăzute de legea canonică. Astfel, ÎPS Aurel Percă, pentru a lua în primire canonică Arhidieceza de București, conform legii canonice trebuie să arate colegiului consultanților din Arhidieceză documentul Sfântului Părinte de numire a sa în oficiul de Arhiepiscop Mitropolit de București. De asemenea, cancelarul Curiei Arhidiecezane trebuie sa fie de față pentru a consemna acest fapt într-un proces verbal (vezi canonul 382, § 3). Codul de Drept Canonic „recomandă foarte mult ca luarea în primire canonică să aibă loc în timpul unei celebrări liturgice în biserica catedrală, în prezența clerului și a poporului” (canonul 382, § 4). Ținând cont de această recomandare fermă a codului, ÎPS Aurel Percă va lua în primire canonică Arhidieceza de București în cadrul Sf. Liturghii pontificale de la ora 10:30, în data de 11 ianuarie 2020, în prezența episcopilor, preoților, diaconilor, persoanelor consacrate și a credincioșilor laici care vor binevoi să participe la această sfântă celebrare. Făcând acest lucru, ÎPS Aurel Percă respectă și cerința canonică de a lua în primire canonică arhidieceza în decurs de două luni de la numirea în oficiul de Arhiepiscop Mitropolit de București (vezi canonul 382, § 2).  Imediat după Sfânta Liturghie din 11 ianuarie 2020, ÎPS Aurel Percă își va putea exercita în mod deplin oficiul de Arhiepiscop Mitropolit de București.

Ce se întâmplă cu IPS Ioan Robu după 11 ianuarie 2020

Începând cu data de 11 ianuarie 2020, ÎPS Ioan Robu îi va înceta oficiul de Administrator Apostolic al Arhidiecezei de București, şi, în conformitate cu normele de drept canonic, va avea titlul de Arhiepiscop emerit de București (vezi canonul 402, § 1). Codul de Drept Canonic spune că în Biserică avem episcopi diecezani – și sunt cei care au în grija lor dieceze -, în timp ce toți ceilalți episcopi sunt titulari (vezi canonul 376). Astfel, și ÎPS Ioan Robu va fi episcop titular începând cu data de 11 ianuarie 2020, având titlul Arhidiecezei de București pe care a păstorit-o din 1983. De asemenea, după cum a declarat deja și în acord cu normele canonice, va locui pe teritoriul arhidiecezei și va continua să ajute arhidieceza pe care a păstorit-o, a iubit-o și o iubește, și pentru care a făcut multe sacrificii, unele știute public, altele doar de ÎPS sa și de Dumnezeu.

Născut la 6 noiembrie 1944 la Târgu Secuiesc – unde tatăl se afla cu serviciul –, Mons. Ioan Robu, la numai câteva săptămâni după naştere, s-a mutat cu familia la Traian, în Săbăoani (Neamţ), locul de baştină al părinţilor, unde a copilărit şi trăit până la intrarea în seminar. A absolvit Seminarul Catolic din Iaşi în vara anului 1968 şi a fost hirotonit preot la 15 august acelaşi an. A fost vicar la Parohia din Craiova şi la Catedrala Sf. Iosif, şi paroh excurens la Tulcea, Mihai Kogălniceanu şi Buzău. În perioada 1973-1977 a urmat studii de specialitate la Universitatea din Lateran şi Academia Alfonsiană din Roma, obţinând titlul de doctor în teologie morală. Întors în ţară, a fost numit profesor la Institutul Teologic din Iaşi, iar în anul 1982 i s-a încredinţat conducerea Seminarului diecezan în calitate de rector. Citește mai mult…