În dimineaţa zilei de luni, 14 octombrie 2019, în Palatul Arhiepiscopal din București a avut loc întâlnirea Consiliului Pastoral al Arhidiecezei Romano-Catolice de București, convocat de ÎPS Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de București.

Întâlnirea a început cu un moment de rugăciune, după care Pr. Daniel Bulai, Vicar episcopal pentru activitate pastorală, a prezentat ordinea de zi. Reprezentanţii Centrelor diecezane din Arhidieceză (Pastorația tineretului; Pastorația familiilor; Cler și Vocații; Persoanele consacrate; Comunicații sociale; Misiuni), precum și directorul Asociației Caritas București au prezentat activităţile şi programele generale planificate pentru anul 2019-2020.

S-a discutat apoi despre modalităţile de promovare, în Arhidieceză, a învăţăturilor Papei Francisc, transmise cu ocazia vizitei Suveranului Pontif în ţara noastră în perioada 31 mai – 2 iunie a.c. De asemenea, s-a propus desemnarea unui responsabil diecezan pentru pastoraţia migranţilor şi refugiaţilor şi s-a subliniat necesitatea cunoaşterii, în comunităţile parohiale şi religioase, a normelor liturgice în vigoare.

La propunerea ÎPS Ioan Robu, s-a stabilit înfiinţarea unui Oficiu diecezan pentru pelerinaje, pentru anul 2020 fiind prevăzută deja posibilitatea organizării unor pelerinaje diecezane la Budapesta, cu ocazia Congresului Euharistic Internaţional, şi în Polonia, cu ocazia centenarului naşterii Papei Ioan Paul al II-lea. S-a subliniat, apoi, importanţa promovării în parohii a „devoţiunilor populare”, cum sunt adoraţia la Preasfântul Sacrament, novenele de pregătire a diferitelor sărbători din timpul anului bisericesc, consfinţirea la Preasfânta Inimă a lui Isus şi la Inima Neprihănită a Mariei, Calea Crucii, Rozariul etc.

PS Cornel Damian a informat asupra iniţiativei Comunităţii Emanuel de a aduce în Arhidieceza Romano-Catolică de București, în anul 2020, relicvele Sfinţilor Maria Margareta Alacoque şi Claudiu de la Colombière. S-a făcut o primă propunere a parohiilor care vor primi cele două relicve spre venerare, urmând ca ulterior să fie stabilite perioadele șederii lor în Arhidieceza noastră. Au mai fost discutate diferite aspecte de organizare internă a Bisericii locale, precum și chestiuni legate de comunicarea internă și externă a Arhidiecezei.

Consiliul Pastoral din Arhidieceza Romano-Catolică de București este format din PS Cornel Damian, vicarii episcopali, părintele secretar eparhial, părinții decani, părinții responsabili pe diferitele Centre Pastorale, părintele director spiritual al Asociației Caritas București, responsabili și delegați din partea vieții consacrate, a Biroului de presă al ARCB, a învățământului catolic și a laicilor din Arhidieceză.

Aceasta a fost a doua întâlnire a Consiliului Pastoral al ARCB din acest an: pe 25 februarie a avut loc o şedinţă extraordinară, pe tema pregătirii vizitei Papei Francisc în ţara noastră. Următoarea întâlnire ordinară a Consiliului Pastoral al ARCB va avea loc la începutul lunii octombrie 2020.