Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universității din București organizează concurs de admitere, în luna iulie 2018, la următoarele programe de studii:

* Licenţă (3 ani)
Teologie Romano-Catolică Asistență Socială
(15 locuri de la buget, din care 1 loc pentru absolvenți de licee situate în mediul rural; 10 locuri cu taxă)

Studii religioase
(7 locuri de la buget; 10 locuri cu taxă)

 

* Master (2 ani)
Patrimoniu creștin european
(5 locuri de la buget; 15 locuri cu taxă)

Asistența socială a Bisericii
(5 locuri de la buget; 10 locuri cu taxă)

Comunicare biblică și eclezială
(5 locuri de la buget; 10 locuri cu taxă)

Înscrierea candidaților are loc în perioada 6-23 iulie 2018, iar proba este orală (colocviu) pentru candidații la studii de licență – pe 24 iulie, ora 10.00, și scrisă (examen) pentru candidații la studii de master – pe 25 iulie.

Informații complete privind admiterea, documentele necesare înscrierii și prezentarea programelor de studii sunt disponibile pe pagina de internet a Facultății: www.ftcub.ro/admitere.html .