La finalul Sfintei Liturghii celebrate sâmbătă, 11 ianuarie 2020, în Catedrala Sf. Iosif din Capitală, în cadrul căreia a luat în posesie canonică Arhidieceza Romano-Catolică de București, ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de București, le-a adresat un salut celor care au participat la celebrare în Catedrală sau prin intermediul mijloacelor de comunicare.

Permiteți-mi acum un salut final și o mulțumire pe care vreau să le adresez tuturor care de aproape sau de departe ați luat parte la această sfântă celebrare:

În primul loc doresc să adresez un gând plin de recunoștință Sfântului Părinte Francisc care m-a desemnat la conducerea pastorală a Arhidiecezei de București. Către Sanctitatea Sa îndrept sentimentele mele filiale de recunoștință, de supunere și de apropiere specială în acest moment.

Doresc în acest moment să vă salut pe toți și să vă mulțumesc pentru primire, prezență, participare și rugăciune.

Salut plin de respect adresez Nunțiului apostolic în România și Republica Moldova, Excelența Sa Miguel Maury Buendia, reprezentant al Sfântului Părinte Papa Francisc: prezența Excelenței Voastre mă pune pe mine și pe noi toți într-un raport deosebit cu Sfântul Părinte Papa Francisc. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici și pentru că ați proclamat numirea mea ca arhiepiscop și mitropolit de București.

Doresc să-i salut și să le mulțumesc tuturor frățește pe toți Episcopii din Conferința Episcopală din România, precum și pe toți ceilalți prezenți, veniți din străinătate. Vă mulțumesc dragi Confrați întru episcopat pentru participare și pentru spiritul de comuniune care ne unește profund.

Permiteți-mi să-l salut într-un mod special pe Preasfinția Sa Petru Gherghel, episcop emerit de Iași, care mi-a marcat viața mea preoțească și mi-a acordat încrederea sa de-a lungul celor 34 de ani de colaborare, în calitate de secretar și cancellarius, rector al Seminarului din Iași, vicar general și episcop auxiliar. Preasfințite Petru, toată recunoștința și Domnul să vă binecuvânteze țin în sănătate.

Salut prezența numeroșilor oaspeți din străinătate: celor doi cardinali prezenți: Eminența Sa Card. Jean-Claude Hollerich, arhiepiscop de Luxemburg, președintele Comisiei Conferințelor Episcopale din Comunitatea Europeană (COMECE);

Eminența Sa cardinalul Peter Erdö, Arhiepiscop de Esztergom-Budapesta, primatul Ungariei:

Eminenze Reverendissime, Vi saluto e Vi ringrazio per la Vostra presenza e per aver condiviso con noi questo evento della Chiesa particolare di Bucarest. La Vostra presenza testimonia ed esplicita la comunione che esiste tra le nostre chiese locali e anche oltre le loro frontiere, e vogliamo ricordarci della nostra missione, come Chiesa, a dedicarci per una Europa guidata dallo Spirito Santo.

Îl salut cu deosebit respect și pe Prea Fericirea Sa Cardinal Lucian Mureșan, care din motive de sănătate nu poate fi prezent și îi mulțumesc din inimă pentru mesajul trimis. Da, vrem să mergem împreună, Biserica greco-catolică și Biserica romano-catolică de rit latin, să mergem împreună pentru ca toți oamenii să trăiască în unitate, bună înțelegere sub călăuza Marelui și Bunului Păstor Isus Cristos.

Salut și pe ceilalți episcopi veniți din diferite țări:

Desidero manifestare la mia più viva e profonda gratitudine a tutti voi, carissimi Confratelli vescovi convenuti da diversi paesi di Europa e vi ringrazio per la Vostra presenza, che è un profondo segno di comunione e di vicinanza spirituale tra le nostre chiese locali.

Excelența Sa Anton Coșa, episcop de Chișinău,
Excelența Sa Hocevar Stanislav, Arhiepiscop de Belgrad,
Excelența Sa Christo Proykov, Episcop greco-catolic de Sofia,
Excelența Sa Nulty Denis, Episcop de Kildare și Leighlin
Excelența Sa Thomas Deenihan, Episcop de Meath,
Excelența Sa Petros Stefanou, Episcop de Syros,
Excelența Sa Andras Veres, Episcop de Györ, Președintele Conferinței Episcopale din Ungaria,

La Vostra presenza ha allargato gli spazi della nostra celebrazione agli spazi europei e universali, abbiamo vissuto insieme un vero sentimento de cattolicità.

Dear Brothers Bishops from Ireland,
I greet you with affection and I thank you for your participation at this celebration.
Your presence here is a proof of solidarity and a sign of collaboration between our local churches.

 Ich grüße herzlich alle Herr Prälaten, Monsignores und Gästen aus Deutschland und Österreich: vielen Dank für Ihre Teilnahme an dieser meiner feierlichen Amtseinführung. Danke! Danke, dass Sie heute gekommen sind. Es freut mich sehr, es ehrt mich, und es ist ein Zeichen der besonderen Mitfreude und Verbundenheit mit vielen Diözesen aus Österreich und auch Deutschland, vertreten heute von Frau Theresa Grabinger von Renovabis.

Desidero manifestare la mia più viva e profonda gratitudine a tutti voi, carissimi reverendissimi Monsignori, sacerdoti e laici da diversi paesi, che rappresentate i Vostri vescovi, le vostre diocesi, e vi ringrazio per la vostra presenza, che è un profondo segno di comunione e di solidarietà ecclesiale.

Mă îndrept spre voi acum dragi Confrați întru preoție, cei ai Arhidiecezei de București cât și din Dieceza de Iași, care ați avut bunăvoința de a mă însoți în această zi deosebită pentru mine: împreună cu voi pornesc la un drum nou pentru a trăi un raport profund de comuniune evident marcată de aceeași vocație și de același dar al Sacramentului Preoției și în același timp alimentat de împărtășirea aceleiași slujiri a Poporului lui Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru prezența voastră numeroasă, care este o mare încurajare pentru slujirea mea episcopală la București.

Salut împreună cu dumneavoastră, de aici din catedrală, deși departe de țară, pe toți din misionarii noștri Kenya și preoții „fidei donum” ai Arhidiecezei de București aflați în diferite părți ale lumii. Vă mulțumesc pentru slujirea voastră generoasă prin care răspândiți, asemenea apostolilor, vestea cea bună a Evangheliei.

Un salut special pentru comunitatea Seminarului din Iași, unde am lucrat la formarea viitorilor preoți, o speranță plină de lumină și pentru Bisericile noastre locale de București și Iași: un gând de prețuire și de mulțumire pentru strădaniile rectorului, formatorilor, educatorilor, profesorilor și studenților seminariști.

Salut persoanele consacrate – călugărițele și călugării – care ați venit din București și Iași: o prezență prețioasă pentru diecezele noastre: mărturia voastră de dăruire radicală în slujba Domnului și Împărăției sale, prin carismele congregațiilor voastre, prin care faceți ca Biserica să apară mai frumoasă și mai aproape de oameni. Vă mulțumesc și vă prețuiesc pentru tot ceea ce ați făcut și faceți în diecezele noastre.

Dragi surori și frați în Cristos, vă salut pe voi toți care sunteți în catedrală și în afara ei, cei care ne urmăriți prin canalele de comunicare, nu numai că sunteți mai numeroși, dar  că prin vocația voastră personală specifică de laici reprezentați într-un mod deosebit misiunea întregii Biserici: de a întrupa în istorie Evanghelia harului Domnului nostru Isus Cristos acolo unde vă aflați. Vă mulțumesc pentru prezența voastră și pentru încurajarea cu care m-ați însoțit pentru ca astăzi să fiu Păstorul vostru.

Salut familiile, copiii, tinerii și persoanele în vârstă, bolnavii și persoanele cu dezabilități aici prezenți și în toate comunitățile noastre precum și pe toți cei care sunt uniți cu noi prin intermediul internetului, televiziunii și prin Radio Maria.

Mulțumesc pentru prezența reprezentantului Bisericii ortodoxe, reprezentată astăzi aici prin Înalt Preasfințitul Nifon, al Arhiepiscopiei Târgoviștei: Prezența Înalt Preasfinției Voastre este un semn că putem ”să mergem împreună” cu Biserica sora ortodoxă pe calea căutării unității. Vă rog să transmiteți Prea Fericirii Sale Daniel, Patriarhul Bisericii ortodoxe române, salutul meu fratern și dorința de a construi punți pe calea apropierii între Bisericile noastre.

Salut cu deosebită dragoste frățească pe Înalt Preasfințitul Hagopian Datev, al Arhiepiscopiei Armene din România:

Je vous remercie pour votre présence, Excellence, à cette fête : l’histoire ancienne et riche de votre Église est un témoignage courageux de fidélité à l’Évangile. Nous espérons collaborer ici à Bucarest, ensemble, pour le bien des croyants et pour une société meilleure et plus juste.

Adresez o mulțumire deosebită și Excelenței Sale Dr. Daniel Zikeli, episcop-vicar al Bisericii Evanghelice din România: prezența Dumneavoastră este o mare onoare pentru mine și pentru comunitatea credincioșilor din arhidieceza de București. Nutresc speranța să conlucrăm în domeniul ecumenismului și să dăm mărturie tuturor credincioșilor noștri că avem multe valori și tradiții care ne apropie și ne unesc. Dumnezeu să reverse belșug de har asupra Bisericii Evanghelice.

Am bucuria de a fi încurajat la acest început al slujirii mele de arhipăstor al Arhidieceze de București și de Domnul Aurel Vainer, Președintele Federației Comunităților Evreiești din România. Mă bucur nepus de mult pentru prezența Dumneavoastră, ca reprezentant din partea confraților noștri ”mai mari în credință”. Știu că nutriți o apropiere deosebită de Biserica catolică, așa cum am simțit-o și la Iași, și așa cum știu că este și la București. Shalom !

Salut cu cordialitate și profund respect în persoana Domnului Sergiu Nistor, consilier prezidențial, pe Președintele României, D-l Klaus Iohannis, care inițial și-a manifestat dorința de a participa la această celebrare. Rămân în București și sper să am multe ocazii de a-l întâlni și de a-i manifesta dorința Bisericii catolice din România să colaboreze pentru o societate mai bună, mai dreaptă și pentru o Europă unită.

Prezența diferiților reprezentați ai ambasadelor la București și ai Cavalerilor Ordinului de Malta este un motiv de bucurie și de mulțumire pentru mine și pentru comunitatea catolică din România: vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră, Excelențele Voastre, Domnilor ambasadori, la această celebrare; prezența Dumneavoastră dovedește că ne prețuiți și că sunteți alături de momentele de sărbătoare ale poporului român.

Îi salut cu deosebit respect pe Domnul Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, pe Domnul Ludovic Orban, Primul Ministru al Guvernului, pe ceilalți membrii ai Guvernului, într-un mod special pe Domnul Victor Opaschi, Secretar de Stat la Secretariatul de Stat pentru Culte împreună cu colaboratorii săi cei mai apropiați, pe reprezentanții Parlamentului României senatori și deputați -, pe reprezentanții diferitelor instituții publice din capitală și din țară: prezența domniilor la acest eveniment al Bisericii catolice din țara noastră mă întărește în convingerea că, în spiritul respectării competențelor proprii, în respect instituțional, voi afla în Dumneavoastră totdeauna disponibilitate pentru a colabora la realizarea binelui comun în țara noastră, în serviciul omului și pentru binele societății. Dumnezeu să Vă binecuvânteze în misiunea pe care o aveți și să binecuvânteze și țara noastră.

Permiteți-mi să închei aceste salutări și mulțumiri cu o îmbrățișare plină de afecțiune a tuturor preoților și credincioșilor veniți din Dieceza de Iași: în primul rând rudelor mele, a credincioșilor veniți din comunitatea mea natală, Săbăoani, în frunte cu Doamna Primar Valeria Dascălu, îl salut în mod deosebit și pe Primarul Municipiului Iași, unde pentru mulți ani am avut împreună o conlucrare minunată cu Domnul Mihai Chirica, îl salut cu drag și pe Domnul Gheorghe Baciu, primarul orașului care poartă numele uitat al ”perlei Moldovei”, Slănic Moldova; îi cuprind pe toți în mulțumirea mea la acest moment festiv și pe toți prietenii și binefăcătorii noștri, fără a lăsa pe cineva afară, preoți, persoane consacrate, familii, copii, tineri, persoane în vârstă, pe toți care m-au însoțit cu urările lor și vor continua să se roage pentru mine: prezența dumneavoastră este un semn al afecțiunii profunde care ne-a unit în diferite momente importante din viața comunităților noastre și sper să ”mergem cu toții împreună”, căutând să împlinim în toate voința lui Dumnezeu. Asupra tuturor invoc binecuvântarea lui Dumnezeu.

Un ultim cuvânt, dar nu de adio, adresez Înalt Preasfințitului Ioan Robu, care de astăzi devine arhiepiscop emerit:

Înalt Preasfințite,  Vă mulțumesc în numele tuturor credincioșilor, preoților și persoanelor consacrate pentru toată slujirea episcopală pusă spre binele acestei binecuvântate Arhidieceze timp de 36 de ani. Ați condus Arhidieceza, dar am putea spune și Biserica Catolică din România, pentru mulți ani în vremuri vitregi: ați făcut ca bărcuța arhidiecezei să plutească mai departe, fără să se scufunde, și pentru aceasta ați avut și de suferit. Apoi când au venit timpurile de libertate pentru Biserică, ați reușit să scoateți această bărcuță la larg, dar cu prețul altor sacrificii. Întreaga comunitate a credincioșilor din arhidieceză, dar și din țară, vă este recunoscătoare pentru tot ceea ce ați făcut și realizat pentru Biserică.

Astăzi am primit spre păstorire o  comunitate diecezană înfloritoare, cu multe lucruri frumoase, cu multe realizări,  de care eu va trebui să am mare grijă:  dar contez pe ajutorul și pe apropierea frățească a Înalt Preasfinției Voastre în orice moment al slujirii mele episcopale, și vă rog încă de astăzi să nu vă supărați dacă voi apela uneori la bogata experiență a Înalt Preasfinției Voastre.

Celebrarea noastră a fost solemnă și simplă, așa cum trebuie să fie orice liturgie. De aceea mulțumesc tuturor persoanelor care au colaborat la această pagină frumoasă a vieții Arhidiecezei noastre: o mulțumire deosebită celor care s-au implicat în pregătirea sărbătorii, corului catedralei, Televiziunii, Radio-lui Maria și privitorilor pe internet, precum și celor care au asigura ordinea.

Binecuvântarea arhierească pe care o invoc de la Domnul pentru noi toți și pentru această arhidieceză se extinde și la toți credincioșii plecați din țară și pentru toți preoții misionari și preoții „fidei donum” ai Arhidiecezei. Sper să vă pot saluta pe cât mai mulți dintre dumneavoastră la momentul agapei frățești.

Împreună cu dumneavoastră, invoc ocrotirea maternă a Preacuratei Fecioare Maria, Maica Bisericii, împreună cu Sfântul Iosif, patronul acestei catedrale, semn de unitate pentru toți credincioșii din arhidieceză; ei  să ne ajute să „mergem toți împreună” în trăirea credinței, însoțiți și de mijlocirea fericiților Vladimir Ghika și Anton Durcovici.