Intenția de rugăciune a Papei Francisc pentru luna octombrie 2017:
pentru drepturile lucrătorilor și ale șomerilor

Papa Francisc:
„Trebuie să amintim mereu demnitatea și drepturile lucrătorilor, să denunțăm situațiile în care sunt încălcate și să contribuim la progresul autentic al omului și al societății.
Să ne rugăm pentru frații din domeniul muncii, pentru ca tuturor să le fie asigurate respectarea și tutelarea drepturilor și să le fie dată șomerilor posibilitatea de a contribui prin muncă la edificarea binelui comun”.