La filiala din Iași a Academiei Române, prof. dr. Anton Coşa a prezentat marți, 10 octombrie 2017, comunicarea „Heraldică eclesiastică. Stemele arhiepiscopilor romano-catolici de Bucureşti”. Evenimentul s-a înscris în seria de comunicări lunare din anul academic 2017-2018 a Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie. La sesiune au participat profesori, cercetători, muzeografi, studenţi etc.

Într-un material publicat pe pagina Diecezei de Iași, dr. Coșa precizează că expunerea sa este o continuare a unor demersuri similare care au avut ca obiect de studiu stemele episcopale din Dieceza de Iași și stema episcopului martir Anton Durcovici. După o introducere în tehnica heraldicii eclesiastice, prof. Coșa a prezentat stemele Arhiepiscopilor romano-catolici de București, de la 1883 până în zilele noastre: Mons. Ignazio Paoli CP (1883-1885), Mons. Paolo Giuseppe Palma CP (1885-1892), Mons. Johann Joseph Friedrich Otto Zardetti (1894-1895), Mons. Franz Xaver von Hornstein (1896-1905), Mons. Raymund Netzhammer OSB (1905-1924), Mons. Alexandru Theodor Cisar (1925-1949), Mons. Ioan Robu (1990 – ).

„Heraldica eclesiastică romano-catolică ne dezvăluie un univers deosebit, în care imaginarul, simbolismul şi ideologicul se întrepătrund”, spune dr. Anton Coșa, care a explicat:

„Conform regulilor heraldice stabilite prin intermediul actelor legislative […] , stema unui arhiepiscop trebuie să cuprindă un scut în care urmează să fie reprezentate mobilelerespectiv figurile heraldice. Deasupra scutului este plasată crucea arhiepiscopală (dublă şi treflată) având în dreapta mitra (semnificând funcţia liturgică, fiind simbolul prin excelenţă al demnităţii arhiepiscopale) şi în stânga cârja arhiepiscopală (arătând funcţia arhiepiscopală, fiind simbolul puterii juridice şi doctrinale a arhiepiscopului asupra Arhidiecezei sale). Totul trebuie să se afle sub o pălărie de arhiepiscop, de culoare verde, de la care să pornească două cordeliere, de culoare verde, ce să se termine cu câte zece ciucuri. În partea inferioară a scutului, în exterior, este plasată deviza arhiepiscopului, în limba latină, exprimând concis idealul şi programul vieţii misionare şi pastorale a purtătorului stemei”.

Stema Mons. Ignazio Paoli CP, primul Arhiepiscop al Arhidiecezei Romano-Catolice de București. Frescă din Catedrala Sf. Iosif din București.

Stemele eclesiastice catolice urmăresc în compoziția lor, începând din sec. al XIX-lea, regulile clasice ale heraldicii de tip laic, dar includ și elemente de ordin doctrinal, liturgic şi canonic. Ele sunt supuse aprobării Congregaţiei pentru Cultul Divin şi Disciplina Sacramentelor şi Colegiului Heraldic instituit oficial în anul 1853 de către Papa Pius al IX-lea (1846-1878).