Predeal: Întâlnire a preoţilor tineri din Arhidieceză

În perioada 11-14 decembrie 2018, Centrul diecezan pentru cler și vocații al Arhidiecezei Romano-Catolice de București a organizat o întâlnire a preoților tineri la Parohia romano-catolică din Predeal (Braşov). Această întâlnire a avut ca scop împărtășirea propriilor...
Show Buttons
Hide Buttons