Thông báo: trong những ngày mừng Chúa Giáng Sinh, từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 12 năm nay, sẽ có cha PHAOLÔ HỒ QUANG PHÚC, một linh mục Việt Nam đến lo chăm sóc mục vụ và phụng vụ cho cộng đoàn Việt Nam ở Bucarest. Quý vị có thể liên lạc với Cha Phaolô Hồ Quang Phúc tại giáo xứ Santa Teresa, đường Oltenitei số 3-5 Bucarest.

Sau đây là chương trình Lễ Giáng Sinh dành cho người Việt: Chúa Nhật ngày 23/12: 16h00: Bí tích giao hòa và Thánh lễ Ngày 24/12: 22h00 Thánh lễ Đêm mừng Chúa Giáng Sinh Ngày 25/12: 16h00: Thánh lễ ban ngày mừng Chúa Giáng Sinh.

Show Buttons
Hide Buttons