La sugestia Consiliului Pastoral din Arhidieceza Romano-Catolică de București, Pr. Daniel Bulai, vicar episcopal cu activitatea pastorală, a organizat sâmbătă, 3 martie 2018, în colaborare cu Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universității București, o întâlnire de formare pentru laicii chemați să proclame Cuvântul Domnului în cadrul celebrărilor liturgice. Circa 135 de persoane, din toate parohiile Bucureștiului, au răspuns invitației. Participanții s-au bucurat de primirea unor învățături în măsură să amelioreze misiunea lor de lectori. Din partea Facultății de Teologie au intervenit Sr. Cristina Mareș, Pr. Emil Moraru și Pr. Lucian Dîncă. De asemenea, actorul Claudiu Romila a împărtășit câteva tehnici folositoare în comunicare.

Câteva idei de reținut de la acest curs de formare. Prezentarea, pe scurt, pe de o parte, a câtorva norme liturgice privitor la lectori și misiunea lor în celebrările liturgice, iar pe de altă parte, a câtorva instrucțiuni practice în vederea uniformizării proclamării Cuvântului Domnului, în particular cu ocazia celebrărilor pontificale în catedrala „Sfântul Iosif”. Lectorii sunt persoane apte, bine alese de păstorii comunităților locale, pentru a proclama Cuvântul lui Dumnezeu cu demnitate, simplitate și spirit de umilință. Toate gesturile și atitudinile lectorului trebuie să conducă poporul prin „frumusețea liturgiei” la o întâlnire sinceră, profundă și călduroasă cu Dumnezeu, care se revelează în Cuvântul său. Lectorul este persoana prin care Cuvântul lui Dumnezeu ajunge la urechile credincioșilor pentru ca mai apoi să coboare în inimile lor și să aducă rod. Astfel, lectorul răspunde unei necesități a comunității și contribuie la misiunea de răspândire a Veștii cele Bune la toată făptura.

Plecând de la experiența profetului Ezechiel, participanții au descoperit demersul spiritual al omului care se apropie de Dumnezeu și căruia Dumnezeu îi încredințează misiunea de a proclama Cuvântul său, Cuvânt care să sălășluiască în inima omului și să producă schimbarea lăuntrică atât de necesară comuniunii omului cu Dumnezeu. Demersul este unul simplu, însă în același timp destul de exigent. Înainte de a proclama Cuvântul, el trebuie să înflăcăreze inima celui care-l propovăduiește, să-l pătrundă și să aprindă în el focul dragostei față de cei care așteaptă să audă mesajul de speranță pe care Dumnezeu îl vestește, prin Cuvântul său, lumii întregi. De aceea este necesar ca lectorul să se familiarizeze mai întâi el însuși cu textul biblic ce-l va proclama solemn înaintea credincioșilor pentru ca viața și iubirea conținute în Cuvântul Domnului să înflăcăreze pe tot omul.

Pentru a ajunge la o asemenea trăire, este necesar ca lectorul să ducă o viață spirituală bine ordonată, chiar să împrumute anumite trăiri experimentate de personaje importante din istoria biblică. De pildă, itinerariul spiritual al profeților Isaia și Ieremia și al sfântului Ioan evanghelistul, pot inspira pe tot cel chemat să devină lector, propovăduitor al Cuvântului Domnului, în adunările liturgice. Isaia este un personaj care, înainte de a primi misiunea profetică de propovăduire a mesajului divin, recunoaște statutul său de păcătos. Dumnezeu îl trimite pe îngerul său care îi atinge buzele cu un cărbune aprins și păcatele lui sunt iertate. Ieremia este profetul ce recunoaște nevrednicia sa înaintea proclamării Cuvântului, însă primește, din partea lui Dumnezeu, întărirea și curajul de care are nevoie pentru îndeplinirea misiunii la care este chemat. Iar Ioan evanghelistul este cel care contemplă Cuvântul în sânul Sfintei Treimi. Chemarea și iertarea vin de la Dumnezeu, omului îi revine doar să răspundă chemării și să trăiască o viață de convertire permanentă în contact direct cu misterul dătător de viață conținut în Cuvântul Domnului.

În ultima parte a cursului, cei prezenți au putut interveni cu întrebări și mărturii și s-a putut vedea, din dialogul deschis, interesul aprins pentru cunoașterea în profunzime a vieții liturgice din Biserica noastră. Participanții au gustat din plin acest curs de formare liturgică și au plecat, fiecare în parohia lui, cu gândul de a face ca slujirea lor de lector să fie tot mai de folos pentru vestirea Cuvântului lui Dumnezeu. Acest Cuvânt trebuie să fie proclamat cu tărie și convingere pentru a trăi cât mai intens din căldura lui și a deveni mai îndrăgostiți de Cuvântul Tatălui, Isus Cristos.

Pr. Lucian Dîncă

Show Buttons
Hide Buttons