La 8 mai 1999, Papa Ioan Paul al II-lea, acum sfânt, aflat la București într-o vizită de trei zile în țara noastră, a participat la Sf. Liturghie în Catedrala Sf. Iosif, celebrată în rit greco-catolic.

 

Omilia Papei Ioan Paul al II-lea in catedrala Sf. Iosif
(Bucur­eşti, sâm­bătă, 8 mai 1999) [video]

Sufe­rinţa comună să nu gene­reze sepa­rare,
ci să trezească mira­colul recon­ci­lierii”

„Încinge-te şi încalţă-te cu san­da­lele!” (Fap 12,8).

1. Aceste cuvinte le spune îngerul apos­to­lului Petru, pe care prima lec­tură ni l-a pre­zentat în tem­niţă. Condus de înger, Petru poate ieşi din închi­so­are şi regăsi liber­tatea.
Şi Domnul Isus ne-a vorbit de liber­tate în peri­copa evan­ghe­lică abia pro­cla­mată: „Veţi cuno­aşte ade­vărul, iar ade­vărul vă va face liberi” (In 8,32). Cei ce îl ascultă nu înţeleg: „De care robie tre­buie să fim eli­be­raţi?” – se între­abă. Iar Isus lămur­eşte că robia cea mai înşe­lă­to­are şi mai sufo­cantă este cea a păca­tului (cf. In 8,34). Din ace­astă robie numai el ne poate face liberi.
Iată vestea pe care Bise­rica o aduce lumii: Cristos este liber­tatea noastră, pentru că este ade­vărul. Nu un adevăr abs­tract, căutat orbeşte de raţi­unea mereu neli­­niş­tită a omului. Ade­vărul este pentru noi per­so­ana lui Cristos. El ne-a zis: „Eu sunt calea, ade­vărul şi viaţa” (In 14,6). Dacă întu­ne­ricul păca­tului este biruit de lumina vieţii, atunci nu există robie care să poată sufoca liber­tatea. Mai mult…

Galerie foto – 8 mai 1999

Show Buttons
Hide Buttons