A 54-a Zi Mondială de Rugăciune pentru Vocații

„Ce înseamnă a fi misionar al Evangheliei? Cine ne dăruiește forța și curajul vestirii? Care este logica evanghelică din care se inspiră misiunea?” Papa, în mesajul său, răspunde cu trei scene evanghelice extrem de sugestive.

 

Există o Zi Mondială de Rugăciune pentru Vocații. Putem să ne unim și noi în rugăciune pentru vocații în duminica a IV-a din Timpul Paștelui, numită și Duminica Bunului Păstor – datorită Evangheliei citite în această zi. Pe 7 mai 2017, ne vom ruga împreună cu Sfântul Părinte care transmite și un mesaj pentru această zi.

„În anii trecuți, am avut ocazia – spune Papa – să reflectăm asupra a două aspecte care se referă la vocația creștină: invitația de «a ieși din noi înșine» pentru a ne pune în ascultarea glasului Domnului și importanța comunității ecleziale ca loc privilegiat în care chemarea lui Dumnezeu se naște, se alimentează și se exprimă. Acum… aș vrea să mă opresc asupra dimensiunii misionare a chemării creștine…”

Și după ce explică ce înseamnă misiune și locul acesteia în viața Bisericii, Papa răspunde la trei întrebări ale creștimului în fața unei astfel de propuneri. O face plecând mereu de la Evanghelie: începutul misiunii lui Isus în sinagoga din Nazaret (cf. Lc 4,16-30); drumul pe care El îl parcurge ca Înviat alături de discipolii din Emaus (cf. Lc 24,13-35); și parabola seminței (cf. Mc 4,26-27).

Este fără tăgadă faptul că Duhul Sfânt este cel care unge spre misiune, cum a făcut-o cu Isus, cum o face cu fiecare creștin la Botez și apoi la Mir, cum face cu fiecare bărbat care pășește pe treptele Sacramentului Preoției. Și dacă entuziasmul de început ajunge să se înăbușe, ducând poate la descurajare, pe drumul aparent de retragere – ca cel spre Emaus, Domnul înviat este un însoțitor fidel care reaprinde focul misiunii.

Dar amprenta Papei Francisc se vede cel mai bine în comentariul la parabola seminței, cu insistența asupra acțiunii lui Dumnezeu în dezvoltarea plantei care iese din sămânță. Noi, misionarii, suntem doar slujitorii care seamănă, udă, plivesc – de evitat „idolatria succesului și a puterii”.

Imaginea care însoțește această pagină este și la avizierul bisericii. Acel afiș și acest text se doresc a fi o invitație la rugăciune pentru vocații, ca Domnul să le facă să crească și să fie viguroase precum stejarii.

„Maria Preasfântă, Mama Mântuitorului nostru, … să ne obțină aceeași deschidere a inimii, promptitudinea în a rosti acel «Iată-mă» al nostru la chemarea Domnului și bucuria de a porni la drum, asemenea ei, pentru a-l vesti întregii lumi.”

Mesajul integral al Sfântului Părinte de pe www.magisteriu.ro