COLECTĂ SPECIALĂ

pentru Operele Misionare Pontificale
duminică, 20 octombrie 2019

Actualitatea creștină, nr. 10/2019

disponibilă în parohii și la
Librăria Sf. Iosif