Fericitul Vladimir GHIKA – In spiritu caritatis – DESENE

Expoziție | București  | 13 iunie – 2 septembrie 2018

Vizita pastorală

2015 – 2018

Episcopul vizitează comunităţile Arhidiecezei